Hľadaný výraz: Sk 9,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 A žil s nimi v Jeruzaleme a smelo si počínal v Pánovom mene.

1

mail   print   facebook   twitter