Hľadaný výraz: Sk 9,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 a hneď v synagógach ohlasoval Ježiša, že je Božím Synom.

1

mail   print   facebook   twitter