Hľadaný výraz: Sk 5,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Tu vstal vo veľrade istý farizej, menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil všetok ľud. Rozkázal tých ľudí vyviesť na chvíľu von

1

mail   print   facebook   twitter