Hľadaný výraz: Sk 28,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Dopočuli sa o nás tamojší bratia a prišli nám naproti až po Appiovo Fórum a k Trom Tabernám. Keď ich Pavol zazrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol úfnosť.

1

mail   print   facebook   twitter