Hľadaný výraz: Sk 26,17-18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam 18 otvoriť im oči, aby sa od tmy obrátili k svetlu a od satanovej moci k Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa.«

1

mail   print   facebook   twitter