Hľadaný výraz: Sk 25,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 O niekoľko dní prišli do Cézarey kráľ Agrippa a Berenika a pozdravili Festa.

1

mail   print   facebook   twitter