Hľadaný výraz: Sk 22,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Veliteľ vravel: „Ja som toto občianstvo získal za veľkú sumu.“ A Pavol povedal: „A ja som sa v ňom narodil.“

1

mail   print   facebook   twitter