Hľadaný výraz: Sk 2,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm.

1

mail   print   facebook   twitter