Hľadaný výraz: Sk 19,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý; i hovorili jazykmi a prorokovali.

1

mail   print   facebook   twitter