Hľadaný výraz: Sk 19,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 V celom meste zavládol zmätok; schopili Pavlových sprievodcov Macedónčanov Gája a Aristarcha a všetci sa hromadne hnali do divadla.

1

mail   print   facebook   twitter