Hľadaný výraz: Sk 16,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Keď došli k Mýzii, pokúšali sa dostať do Bitýnie, ale Ježišov Duch im to nedovolil.

1

mail   print   facebook   twitter