Hľadaný výraz: Sk 16,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Odplavili sme sa z Troady, priamym smerom sme prišli do Samotrácie, na druhý deň do Neapola

1

mail   print   facebook   twitter