Hľadaný výraz: Sk 15,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám;

1

mail   print   facebook   twitter