Hľadaný výraz: Sk 15,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 Pavol si vybral Sílasa. Bratia ho zverili Pánovej milosti a vydal sa na cestu.

1

mail   print   facebook   twitter