Hľadaný výraz: Sk 15,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 ale im treba napísať, aby sa zdŕžali poškvrneného modlami, smilstva, zaduseného a krvi.

1

mail   print   facebook   twitter