Hľadaný výraz: Sk 13,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«“

1

mail   print   facebook   twitter