Hľadaný výraz: Sk 13,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 A oni, vyslaní Duchom Svätým, došli do Seleucie a stade sa preplavili na Cyprus.

1

mail   print   facebook   twitter