Hľadaný výraz: Sk 13,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A preto aj na inom mieste hovorí: »Nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.«

1

mail   print   facebook   twitter