Hľadaný výraz: Sk 13,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Boh tohto izraelského ľudu si vyvolil našich otcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol zdvihnutým ramenom

1

mail   print   facebook   twitter