Hľadaný výraz: Sk 13,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ostatní šli ďalej a z Perge došli do Antiochie v Pizídii. V sobotu vošli do synagógy a sadli si.

1

mail   print   facebook   twitter