Hľadaný výraz: Sk 13,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V antiochijskej Cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol.

1

mail   print   facebook   twitter