Hľadaný výraz: Sk 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Jánovho brata Jakuba zabil mečom.

1

mail   print   facebook   twitter