Hľadaný výraz: Sk 1,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Lebo v knihe Žalmov je napísané: »Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,« a: »Jeho úrad nech prevezme iný.«

1

mail   print   facebook   twitter