Hľadaný výraz: Sk 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí - a povedal:

1

mail   print   facebook   twitter