Hľadaný výraz: Sk 9,11, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
11 ויאמר אליו האדון קום לך אל הרחוב הנקרא הישר ושאל בבית יהודה לאיש טרסי ושמו שאול כי הנה הוא מתפלל׃

1

mail   print   facebook   twitter