Hľadaný výraz: Sir 1,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 On ju stvoril (Duchom Svätým) - on ju videl, spočítal a zmeral.

1

mail   print   facebook   twitter