Hľadaný výraz: Sdc 21,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Keď si k nám prídu ich otcovia alebo bratia sťažovať, povieme im: »Láskavo nám ich darujte, veď nik z nich nedostal ženu v boji. A vy ste im ich nedali. Inakšie by ste sa boli dopustili hriechu.«“

1

mail   print   facebook   twitter