Hľadaný výraz: Sdc 18,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Ale nik mu neprišiel na pomoc, lebo ležalo ďaleko od Sidona a nemalo nijakého spojenia so svetom. Ležalo totiž v údolí Bet-Rohob. Potom si mesto postavili a usadili sa v ňom.

1

mail   print   facebook   twitter