Hľadaný výraz: Rut 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Aj ma požiadala: »Chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi po žencoch.« Prišla a od včasného rána je na nohách, ani chvíľku nepobudla doma.“

1

mail   print   facebook   twitter