Hľadaný výraz: Rut 2,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Bóz sa pýtal svojho služobníka, ktorý mal dozor nad žencami: „Čia je to deva?“

1

mail   print   facebook   twitter