Hľadaný výraz: Rut 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Moabka Rút povedala Noemi: „Dovoľ mi ísť na pole a zbierať tam klásky po tých (žencoch), u ktorých nájdem milosť!“ Ona jej odvetila: „Choď, dcéra moja!“

1

mail   print   facebook   twitter