Hľadaný výraz: Rut 1,2, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Muž sa volal Elímelech, jeho manželka bola Noémi a jeho dvaja synovia Machlón a Kiljón; boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na moábske stráne a ostali tam bývať.

1

mail   print   facebook   twitter