Hľadaný výraz: Rut 1,1, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na Moábske polia.

1

mail   print   facebook   twitter