Hľadaný výraz: Rut 1,1, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Za dnů, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na Moábských polích.

1

mail   print   facebook   twitter