Hľadaný výraz: Rim 9,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomci. Ale: „Po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo.“

1

mail   print   facebook   twitter