Hľadaný výraz: Rim 9,33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
33 ako je napísané: „Hľa, kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia; kto v neho verí, nebude zahanbený.“

1

mail   print   facebook   twitter