Hľadaný výraz: Rim 9,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Radšej by som bol ja zavrhnutý od Krista namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela.

1

mail   print   facebook   twitter