Hľadaný výraz: Rim 9,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 A na mieste, kde sa im hovorilo: »Vy nie ste môj ľud«, tam sa budú volať Synmi živého Boha.“

1

mail   print   facebook   twitter