Hľadaný výraz: Rim 9,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Ako aj u Ozeáša hovorí: „Nazvem Nie môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou.

1

mail   print   facebook   twitter