Hľadaný výraz: Rim 9,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Lebo Písmo hovorí faraónovi: „Vzbudil som ťa na to, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa moje meno hlásalo po celej zemi.“

1

mail   print   facebook   twitter