Hľadaný výraz: Rim 9,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Nezávisí to teda od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmilúva.

1

mail   print   facebook   twitter