Hľadaný výraz: Rim 8,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ale ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť.

1

mail   print   facebook   twitter