Hľadaný výraz: Rim 7,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil

1

mail   print   facebook   twitter