Hľadaný výraz: Rim 7,24-25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti? 25 Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a telom zákonu hriechu.

1

mail   print   facebook   twitter