Hľadaný výraz: Rim 7,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Teda to dobré stalo sa mi smrťou? Vonkoncom nie! Ale hriech, aby sa ukázal ako hriech, spôsobil mi prostredníctvom toho dobrého smrť, aby sa tak hriech skrze prikázanie ukázal nadmieru hriešnym.

1

mail   print   facebook   twitter