Hľadaný výraz: Rim 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život.

1

mail   print   facebook   twitter