Hľadaný výraz: Rim 5,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.

1

mail   print   facebook   twitter