Hľadaný výraz: Rim 4,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 ako je napísané: „Ustanovil som ťa za otca mnohých národov“ - pred Bohom, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet.

1

mail   print   facebook   twitter