Hľadaný výraz: Rim 4,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A ako sa mu počítala? Obrezanému, či neobrezanému? Nie obrezanému, ale neobrezanému.

1

mail   print   facebook   twitter