Hľadaný výraz: Rim 2,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia;

1

mail   print   facebook   twitter